Военна академия „Г. С. Раковски“ беше домакин на поредната лекция от цикъла MASTЕRCLASS WORK 4.0, организирана съвместно с КНСБ

Във форума взеха участие с изказвания и презентации за бъдещето на пазара на труда в ерата на дигитализацията:

  • Деница Сачева – Министър на труда и социалната;
  • Карина Ангелиева – Заместник-министър на образованието и науката;
  • Пламен Димитров – Президент на КНСБ;
  • Генерал-майор д-р Груди Ангелов – Началник на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Участници в MASTRCLASS WORK 4.0 във Военната академия бяха студенти, университетски преподаватели, представители на синдикални и работодателски организации, институции, неправителствени организации и граждани. Лекцията беше открита за журналисти.
Публични лекции от цикъла MASTЕRCLASS WORK 4.0 до сега са проведени в СУ „Св. Климент Охридски“ и други водещи университети в България. Целта на тези лекции е да бъдат обсъдени предизвикателствата, които поставя дигитализацията пред пазара на труда. Едни професии изчезват и се появяват нови. В същото време всички млади хора преживяват прехода от студентската скамейка към работното си място.
Този преход може да бъде фатален на фона на бързо променящите се технологии, които са на път да изместят човека в някои сфери на пазара на труда. Това са част от темите, които бяха дискутирани по време на лекцията.

Вижте събитието и на сайта на Информационния център на Министерство на отбраната.