Военна академия „Г. С. Раковски“ осигурява необходимите количества маски за многократна употреба

Уважаеми студенти, слушатели, преподаватели и служители на Военна академия „Г. С. Раковски“, заявете до петък необходимите количества маски за многократна употреба (като тази на снимката) за Вас и за членовете на Вашите семейства! Можете да го направите лично, в отдел „Логистично осигуряване“ (в малката сграда на плаца – етаж 2, стая 34, при г-жа Светла Петкова), със заявка в свободна форма (която съдържа имената Ви и броя маски) и заплащане в брой. Цената е 2,40 лв. Пребиваващите извън София да се обърнат за поръчка към колегите си, или към своите ръководители на учебни групи за организиране на изпращането. Първата доставка очакваме през следващата седмица!