За студентите на Военна академия „Г. С. Раковски“

Уважаеми студенти на Военна академия „Г. С. Раковски“,

Вижте къде са разположени машините за топли напитки в Учебния корпус (жълтите стрелки): 2 на първия етаж, 2 на втория етаж и 1 на третия етаж.

Вижте също къде са разположени машините за закуски в Учебния корпус (зелените стрелки): 1 на първия етаж във ФНСО, 1 на втория етаж във ФКЩ и 1 на третия етаж.

Предстои закупуване и поставяне на допълнителни машини пред зала „Тържествена“ – в най-скоро време.