Публична защита на Мария Ивайлова Неновска

Публична защита на дисертационен труд на тема „Биологични аспекти на хибридните заплахи за националната сигурност” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Мария Ивайлова Неновска.

Председател на научното жури: професор доктор Лидия Стоянова Велкова
Дата: 30.05.2023 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на Мария Ивайлова Неновска

Рецензии:
професор д.н. Веселин Петров Мадански
доцент доктор Елислав Георгиев Иванов

Становища:
професор доктор Лидия Стоянова Велкова
подполковник доцент доктор Даниел Стоянов Берчев
доцент доктор Валентина Славкова Хорозова

Дата: 25.04.2023 г.
гр. София