Поздравления за капитан 2-ри ранг д-р Тодор Димитров, представил се достойно в Софийски маратон 2021

Поздравления за капитан 2-ри ранг д-р Тодор Димитров – преподавател в катедра „ВМС“на Военна академия „Г. С. Раковски“, представил се достойно в Софийски маратон 2021.