Капитан 2-ри ранг д-р Тодор Димитров от Военна академия „Г. С. Раковски“ се представи отлично на маратона „Себенадминаване – Пловдив“

Поздравления за капитан 2-ри ранг д-р Тодор Димитров – преподавател в катедра „ВМС“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, класирал се на 2-ро място в маратон „Себенадминаване – Пловдив“ с време 3 часа и 13 минути!