Чий интерес обслужват този журналист и този сайт с поредната си непроверена, но затова пък манипулирана информация за Военна академия „Г. С. Раковски“?

На снимка 1 са кортовете на Военна академия, които не са отдадени под наем и са ремонтирани с нейни собствени средства. Намират се в затворената част на парка, откъм ул. „Султан тепе“. Ползват се само и изключително от служителите, преподавателите, слушателите и студентите на Военна академия.

На снимка 2 са реставрираните от „Спортна академия“ игрища, отдадени под наем заедно със спортната зала, построена през 1905 г. Входът е откъм ул. „Омуртаг“. Те не са онези от снимка 1.