Заседание на Мандатната комисия за разпределение на офицерите-випускници на Военна академия „Г. С. Раковски“

Във Военна академия „Г. С. Раковски“ заседава Мандатна комисия за разпределение на офицерите-випускници, обучаващи се в редовна форма по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“. Председател е бригаден генерал Станимир Христов – директор на дирекция „Операции и подготовка“, съгласно заповед на министъра на отбраната.
Съгласно същата заповед, випускът на Военна академия „Г. С. Раковски“ ще се нарича „Княз Александър I“, а тържественият акт по случай завършване на обучението на офицерите ще се проведе на 31.10.2019 г. от 10:00 часа, на строевия плац на Академията.