Магистърски програми на Военна академия „Г. С. Раковски“

Уважаеми бакалаври, Вие искате повече!? Учете в някоя от нашите 16 магистърски програми на Военна академия!

Замислете се – кое висше училище са избрали „първите хора“ на Република България днес и искате ли да последвате техния пример?!

До 3-и септември подайте заявление за конкурсен изпит за ОКС „магистър“ (държавна поръчка) във Военна академия „Г. С. Раковски“, който ще бъде на 8-и или 9-и септември!

Подайте заявление за конкурс по документи за ОКС „магистър“ (срещу заплащане) също до 3-и септември!

Сграбчете перфектната възможност да учите при професионалистите в областта на сигурността и отбраната – в сърцето на София, сега!