Магистърска програма „Публични комуникации в сигурността и отбраната“

Уважаеми кандидат-студенти,

Учете в нашите утвърдени магистърски програми!

Представяме специалност „Публични комуникации в сигурността и отбраната“.