Магистърска програма „Организация и управление на корпоративната сигурност“

Уважаеми кандидат-студенти,

Учете в нашите утвърдени магистърски програми!

Представяме специалност „Организация и управление на корпоративната сигурност“.