Магистърска програма „Защита на населението и критичната инфраструктура“

Уважаеми кандидат-студенти,

Учете в нашите утвърдени магистърски програми!

Днес представяме специалност „Защита на населението и критичната инфраструктура“!