Магистърска програма „Сигурност във въздухоплаването“

Уважаеми кандидат-студенти,

Учете в нашите утвърдени магистърски програми!

Представяме специалност „Сигурност във въздухоплаването“.