Магистърска програма „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“

Уважаеми кандидат-студенти,

Учете в нашите утвърдени магистърски програми!

Представяме специалност „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“.