Магистърска програма „Национална сигурност – превенция и защита на инженерната инфраструктура“

Уважаеми кандидат-студенти,

Учете в нашите утвърдени магистърски програми!

Представяме специалност „Национална сигурност – превенция и защита на инженерната инфраструктура“.