Магистърска програма „Национална сигурност и отбрана“

Уважаеми кандидат-студенти,

Учете в нашите утвърдени магистърски програми!

Представяме специалност „Национална сигурност и отбрана“!