Магистърска програма „Логистика на сигурността и отбраната“

Уважаеми кандидат-студенти,

Учете в нашите утвърдени магистърски програми!

Представяме специалност „Логистика на сигурността и отбраната“!