Магистърска програма „Индустриална, енергийна и климатична сигурност“

Уважаеми кандидат-студенти,

Учете в нашите утвърдени магистърски програми! Представяме специалност „Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната“.