Завърши курс „Съюзна логистична система на доклади в НАТО – LOGREP“

В периода от 16 до 20 май в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс за длъжностна квалификация на офицери „Съюзна логистична система на доклади в НАТО – LOGREP“. Курсът бе проведен от полковник доцент доктор Румен Христов и подполковник главен асистент доктор Димитър Кирилов, като в него взеха участие офицери от Командването за логистична поддръжка. Удостоверенията на успешно завършилите специализанти бяха връчени от декана на факултет „Командно-щабен“ полковник професор доктор Емил Енев в тържествена обстановка в комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.