Преподавателите от катедра „Логистика“ на Военна академия провеждат разделна щабна тренировка по планиране на логистичното осигуряване на многонационални сили в операция под егидата на НАТО

Преподавателите от катедра „Логистика“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ провеждат със слушателите от специализация „Логистика“ (задочна форма на обучение) разделна щабна тренировка по планиране на логистичното осигуряване на многонационални сили в операция под егидата на НАТО.

На проведения брифинг за анализ на мисията бяха представени предложения на указания за планиране на логистичното осигуряване при разработване на вариантите за действие.

Щабната тренировка се провежда в електронна среда чрез използванеа софтуера за обучение Microsoft Teams.