Във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе работна среща на тема: „Състояние и перспективи на обучението с основните модули на системата на НАТО LOGFAS”

Дирекция „Логистика”, съвместно с Военна академия, инициира и координира организацията на работната среща в която взеха участие представители на Дирекция „Логистика”, Дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната”, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, СКС, Видовете въоръжени сили, СКСО и Военна академия.
Основните резултати от срещата са свързани с определянето на възможностите за разширяване и поддържане на необходимите знания и умения на експертите за работа със системата на НАТО LOGFAS, както и създаването на необходимата организация и определяне на целевите групи за обучение и преподготовка в периода 2020-2023 година.