Военнослужещи

Level

Анализатори на информацията в социалните мрежи

Department : ИПИО
Campus : IPIO-325
Level : Администрация, Военнослужещи, Срещу заплащане, Цивилни служители
Instructor : Петко Димов
Semester : Лято 2020
Method : Online, Лекции, Семинар, Упражнения
More Detail

Курс „Методика на научните изследвания”

Department : ИПИО
Campus : IPIO-325
Level : Администрация, Военнослужещи, Срещу заплащане
Semester : Лято 2020
Method : Лекции
More Detail

Д-9-Б1-176„Български език за чуждестранни офицери”

Department : ДДОЕПК
Campus : Департамент "ДОЕПК"
Level : Военнослужещи
Instructor : Катедра "Езикова подготовка"
Method : Упражнения
More Detail

Д-9-Р3-177„Руски език – Трето ниво”

Department : ДДОЕПК
Campus : Департамент "ДОЕПК"
Level : Военнослужещи, Цивилни служители
Instructor : Катедра "Езикова подготовка"
Method : Упражнения
More Detail

Д-9-Р2-177„Руски език – Второ ниво”

Department : ДДОЕПК
Campus : Департамент "ДОЕПК"
Level : Военнослужещи, Цивилни служители
Instructor : Катедра "Езикова подготовка"
Method : Упражнения
More Detail

„Руски език – Първо ниво”

Department : ДДОЕПК
Campus : Департамент "ДОЕПК"
Level : Военнослужещи, Цивилни служители
Instructor : Катедра "Езикова подготовка"
More Detail

Д-9-ФП-193“Курс по френски език за поддържане и развитие на 3 ниво“

Department : ДДОЕПК
Campus : Департамент "ДОЕПК"
Level : Военнослужещи, Цивилни служители
Instructor : Катедра "Езикова подготовка"
Method : Упражнения
More Detail

Д-9-ФП-192“Курс по френски език за поддържане и развитие на 2 ниво“

Department : ДДОЕПК
Campus : Департамент "ДОЕПК"
Level : Военнослужещи, Цивилни служители
Instructor : Катедра "Езикова подготовка"
Method : Упражнения
More Detail

Д-9-ФП-191“Курс по френски език за поддържане и развитие на 1 ниво“

Department : ДДОЕПК
Campus : Департамент "ДОЕПК"
Level : Военнослужещи, Цивилни служители
Instructor : Катедра "Езикова подготовка"
Method : Упражнения
More Detail
1 2 3

Search For Courses