Във Военна академия бяха проведени лекции относно състоянието и перспективите за развитие на системата за логистично осигуряване  

Пред слушателите от специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ бяха изнесени две лекции от гост преподаватели по учебната дисциплина „Военна логистика“.

Директорът на дирекция „Логистика“ в Щаба по отбраната, бригаден генерал Митко Григоров изнесе лекция на тема „Състояние и перспективи за развитие на системата за логистично осигуряване на Въоръжените сили“. Акцентът в лекцията бе насочен към запознаване на обучаемите със същността и съдържанието на военната логистика, състоянието на логистичната система и бяха разкрити перспективите за нейното развитие. След лекцията бригаден генерал Григоров отговори на въпроси на слушателите относно актуалното състояние, проблемите и възможностите за подобряване на някои логистични функции и дейности.

Втората лекция на тема „Състав, структура и задачи на командването за логистична поддръжка“, бе изнесена от командира на Командването за логистична поддръжка, бригаден генерал Тодор Тодоров. Пред обучаемите бяха разгледани основни въпроси свързани с разкриването на състава, структурата, мисията и основните задачи, както и перспективите за развитие на Командването. След лекцията бригаден генерал Тодоров отговори на въпроси на слушателите, като акцента бе върху актуалното състояние, възможностите за подобряване на вещевото осигуряване на военнослужещите и възможностите за използване на информационни системи за подобряване на логистичното осигуряване.

Началникът на катедра „Логистика“ на Военна академия полковник проф. д-р Мирослав Димитров благодари на лекторите и им подари фототипното издание „Възобновяване на Третото българско царство“.