Лекции пред слушателите на Военна академия „Г. С. Раковски“

По традиция, след лекциите на министъра на отбраната Димитър Стоянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, изнесени на 01.09.2022 г., пред слушателите на Военна академия „Г. С. Раковски“ бяха изнесени лекции от представители на Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите, Командванията на видовете въоръжени сили, Съвместното командване на специалните операции, Командването за логистична поддръжка и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана. На лекциите присъстваха слушателите, обучаващи се в магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” от професионално направление „Военно дело” на факултет „Национална сигурност и отбрана” и в магистърска специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво” от професионално направление „Военно дело” на факултет „Командно-щабен”.
Основният фокус на лекторите бяха предизвикателствата пред процеса на модернизация на въоръжените сили. В лекциите бе поставен акцент върху приоритетните области, свързани с адекватно ресурсно осигуряване; развиване и подобряване на проектите, свързани с превъоръжаването, изграждането на командири с модерно мислене и на стратегически лидери с ясна визия и актуализиране на част от националните стратегически документи. Всичко това е свързано с развитието на отбранителните способности.
Всички гост-лектори пожелаха успех на слушателите в усвояването на знания във военната Алма Матер.