Публична лекция на заместник-министъра на вътрешните работи пред студенти от Военната академия

Заместник-министърът на вътрешните работи Ивелина Дундакова изнесе публична лекция на тема Предизвикателства пред Република България за влизане в Шенген“.

Лекцията се проведе в „Центъра за изследване на екстремизма и тероризма“ пред  студентите от първи курс в специалност „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“.

Г-жа Дундакова притежава изключителна квалификация в областта на борбата с радикализацията и тероризма. Тя е преминала през различни специализирани обучения в областта на превенцията на насилствения екстремизъм и борбата с тероризма към Агенцията на Европейския съюз за обучения в областта на правоприлагането (CEPOL) в Амстердам, Йордания и Турция.  Участвала е в „Международната програма за чуждестранни лидери“ (IVLP) – САЩ. Завършила е програми на обучения в Дипломатическия институт на МВнР и Института за публична администрация в София. 

Преди да заеме поста заместник-министър на вътрешните работи, г-жа Дундакова отговаря за регионалното сътрудничество и международните организации в дирекция „ЕС и международно сътрудничество“ на МВР. Преди това е била и главен експерт в дирекция „Анализ и политики“ в МВР по направление превенция на радикализацията, насилствения екстремизъм и противодействие на тероризма. 

От 2007 г. до края на 2015 г. е заемала поста „Съветник към Националния координатор за противодействие на тероризма и сигурността“ към Министерството на правосъдието и сигурността в Нидерландия.

В присъствието и лично на началника на Военна академия генерал-майор Тодор Дочев, г-жа Дундакова запозна аудиторията от първо лице с предизвикателствата, пред които е изправена Република България за приема в Шенгенското пространство. Тя представи стъпките, през които нашата страна е преминала и предстои да премине за окончателното ни приемане.

Публична лекция на заместник-министъра на вътрешните работи пред студенти от Военната академия

Отговаряйки на всички зададени въпроси, г-жа Дундакова даде пълна яснота по представената тема.

В края на своето участие, заместник-министър Дундакова изрази благодарност за поканата да изнесе лекция именно пред тази специалност, с която лично тя има и професионална свързаност.

От своя страна, ръководителят на магистърската програма „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“ и ръководител на „Центъра за изследване на екстремизма и тероризма“ полк. доц. д-р Петър Маринов, също изказа своята благодарност. Той й връчи юбилейна монета на Военна академия „Г. С. Раковски“, с пожелания за здраве и професионални успехи.

Полковник доц. д-р Маринов увери заместник-министър Дундакова, че винаги може да разчита на професионално подготвени кадри от Военната Алма матер.