Лекция за комуникативни умения в прекрасния парк на Военна академия „Г. С. Раковски“

Само дни след откриването на новата учебна година за слушателите-военнослужещи, потокът от ФакултетКомандноабен, току-що разплискан от изпит по тактика, бе сюрпризиран с лекция за комуникативните умения – в амфитеатъра, насред прекрасния парк на Военна академия „Г. С. Раковски“!