Публична лекция на тема „Логистично осигуряване на авиационните формирования в съвременните операции“ изнесе полковник доцент д-р Ивайло Ралев

Публична лекция на тема „Логистично осигуряване на авиационните формирования в съвременните операции“ изнесе полковник доцент д-р Ивайло Ралев – назначен за доцент в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.

С пожелания за здраве и успехи занапред, полковник доцент д-р Ралев!