Публична академична лекция на полковник доцент доктор Петрана Кокудева

Днес, 10.01.2023 г., беше представена публична академична лекция на тема „За сложността на системите и системността“ от полковник доцент доктор Петрана Кокудева – доцент в катедра „ВВС и ПВО“ на факултет „Командно-щабен“.

Заложената в нея теза е, че познаването на основните термини, свойства, закономерности и модели на системите ще допринесе за по-ясното разбиране и възприемане на понятията и процесите в системата за национална сигурност и в частност системата за ПВО, както и на различните процедури по планиране и използване на посочената система. В лекцията бяха споделени и мисли и идеи за знанието, мотивацията и уменията като основни стълбове на образованието.

Целта е да бъде осигурен плавен преход в надграждането на знания чрез обединяване на отделните познания на обучаемите по отношение на терминологичния апарат в една стройна система от обвързаност на понятията и процесите при преминаването от тактическо на оперативно ниво.

След края на лекцията, началникът на Академията генерал-майор Тодор Дочев връчи на лектора удостоверение за заемане на академична длъжност „Доцент“ и пагони за следващо офицерско звание „Полковник“.