Нейно Превъзходителство Херо Мустафа, посланик на САЩ в България, изнесе лекция на тема: „Да вдъхновим българското лидерство“ във Военна академия „Г. С. Раковски“ днес