Комисията за защита от дискриминация (КЗД) беше посетена от началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) беше посетена от началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов вчера. Той бе придружен от проф. Венелин Терзиев. Гостите посрещна доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД. Тя ги запозна със спецификата в работата на институцията, с производството пред нея, със задълженията и инициативите ѝ по превенцията срещу дискриминацията. На работната среща бяха обсъдени предприемането на дейности от взаимен интерес, както и бъдещето сключване на споразумение за сътрудничество между двете институции.

Генерал-майор д-р Груди Ангелов сподели, че особено важно е в настоящия момент натрупаният опит, знания и умения при управление на кризи да бъде споделян, като елемент на този общ процес са и дейностите по Закона за защита при дискриминация. Елемент на всички тези действия е и социалната търпимост в обществото, която трябва да бъде елемент на общественото развитие.

Досегашната съвместна работа между двете институции – сподели доц. д-р Ана Джумалиева, и особено натрупания опит при разглеждането на десетки преписки, свързани със сферата на националната сигурност, би спомогнал за адаптирането на подходящи обучителни курсове, семинари, конференции за хората, заети във военнообразователната и военната сфера. В общ интерес е разработването и изпълнението на проекти с научноизследователски, образователен и възпитателен характер, подчерта доц. д-р Джумалиева.