Договор за сътрудничество и съвместна дейност сключиха Военна академия „Г. С. Раковски“ и Комисията за защита от дискриминация (КЗД)

Споразумението има за предмет трайното обединяване на усилията на двете институции за осъществяване на активна дейност за:

  1. Недопускане на дискриминация в областта на образованието и отстраняване на отрицателните стереотипи в обучението
  2. Развиване на контакти за обмен на експертен опит, насърчаване на партньорството и споделяне на резултатите от него
  3. Съвместно участие в изследователски проекти, научни конференции, семинари, социологически проучвания и други инициативи, свързани с политиките за равни възможности в образованието.

Срокът на действие на договора е пет години. След официалното му подписване, гостите от КЗД, водени от Председателя доц. д-р Ана Джумалиева разгледаха комплекс „Царски зали“, където техен гид стана генерал-майор д-р Груди Ангелов, но и храма „Св. Архангели“, в който бяха посрещнати от ефимерия отец Йордан.
За защитата от дискриминация има няколко резолюции на Европейския пармамент.