Център КВАЗАР обяви старт на Националния план на България за изграждане на квантово-комуникационна инфраструктура

Започна изграждането на първата по рода си квантово-комуникационна мрежа в България, която се реализира в рамките на  европейската  инициатива EuroQCI. Домакин на събитието беше Националния координатор на България за изграждане на квантово-комуникационна мрежа в страната ни – Център за компетентност КВАЗАР при Института по роботика на БАН.

Сред официалните гости на събитието бяха кмета на София Йорданка Фандъкова, академик Чавдар Руменин – директор на Център КВАЗАР, заместник-председателите на БАН член-кореспондент Евгения Пашева и член-кореспондент Стефан Хаджитодоров, началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев, бригаден генерал Васил Събински – директор на дирекция „КИС“-МО, полковник Борислав Генов – началник на Института по отбрана, както и експерти от Министерството на образованието и науката и Министерството на транспорта, представители на бизнеса и др. Инициативата е насочена към изграждането на единна квантово-комуникационна мрежа на територията на целия Европейски съюз, с което Брюксел цели да се гарантира киберсигурността и комуникационния суверенитет на Европа. В България, изграждането на мрежата ще се координира от Националния център за квантова комуникация КВАЗАР. В рамките на следващите тридесет месеца, експертите на Центъра ще изградят пилотно две квантови трасета. С едното от тях, на територията на град София, ще се подсигуряват информационните масиви на МВР, МО и Министерство на транспорта. Второто трасе с дължина от 280 километра, което  ще свърже София с Гърция, ще осигури информационните масиви на Столична община и Военна академия.

–––––––––

Съвременните изчислителни способности на суперкомпютрите и квантовите компютри правят стандартната киберзащита все по-трудна. Това се потвърждава и от зачестилите през последните години безпрецедентни хибридни атаки в Европа, които засегнаха не само Бизнеса, но и все повече държавни институции. Именно поради тази причина, през 2020 г. Европейската комисия стартира Инициативата EuroQCI, в която участват абсолютно всички държави членки на Европейския съюз.

Всяка държава-членка следва да изпълни предварително одобрен от Брюксел Национален план за изграждане на своя квантово-комуникационна мрежа, която ще защитава чувствителни данни и критични инфраструктури, чрез интегриране на квантово-базирани системи в съществуващи комуникационни инфраструктури. В последствие, всички мрежи в държавите членки следва да бъдат обединени в единна европейска мрежа, чрез интерконекторни връзки.

Това ще се реализира чрез доставка на специални квантови устройства, които ще бъдат поставени в съществуващите оптични мрежи на телеком операторите и доставчиците на интернет и комуникационни услуги. Така ще бъде създаден допълнителен слой за киберотбрана, който ще работи на принципа на квантовата криптография. Технологията е много скъпа и материята е доста сложна, което прави ползите за Държавата големи, тъй като експертите по сигурност на информацията ще имат уникален шанс да бъдат обучени в тази нова и авангардна технология, като участват пряко в изграждането на първите градски квантово-комуникациони трасета.