Защита на курсовите проекти от офицерите-специализанти в „Стратегически курс“

Защита на курсовите проекти от офицерите-специализанти в „Стратегически курс“ – дистанционна форма на обучение, започна във Факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Желаем Ви успех, колеги!