Завършиха курсове по английски език във Военна академия „Г. С. Раковски“

Завършиха курсове „Английски език – поддържане и развитие на ниво 2“ и „Английски език – поддържане и развитие на ниво 3“ на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация” на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Те са първите, започнали и завършили изцяло присъствено, след като бяха отменени част от мерките, свързани с ограничаване на епидемията от КОВИД-19.

Както преподавателите, така и обучаемите споделят мнението, че въпреки някои от предимствата на онлайн обучението, присъственото обучение и прекият контакт между тях е за предпочитане и се надяват това да продължи и занапред.

Специализантите благодариха за проявения професионализъм и търпение на преподавателите, които от своя страна отбелязаха тяхната висока активност и напредък във владеенето на езика.

Да пожелаем на всички здраве и много успехи занапред!