Във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс „Методика на научните изследвания“ за докторанти

Във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс „Методика на научните изследвания“ за докторанти в периода 11 – 21 март 2024 г. В него участваха 21 докторанти и кандидат-докторанти от Военна академия и други научни организации.

Обучаемите се представиха успешно на проведения изпит, като всеки участник представи тема съгласно предварителното задание.

В тържествена обстановка, в комплекс „Царски зали“, началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев и заместник-началникът по учебната и научната част на Военна академия „Г. С. Раковски“ полковник доцент доктор Димитър Ташков връчиха удостоверенията на завършилите курса.