Чуждестранните курсанти, преминаващи част от обучението си във Военна академия „Г. С. Раковски“ по програмата „Еразъм+“

Публикацията четете тук.