Курс „Запознаване на щабни офицери със структурата, политиките и операциите на НАТО“

От 17.06. до 21.06. 2024 г. във ФНСО се проведе курс „Запознаване на щабни офицери със структурата, политиките и операциите на НАТО“.

Обучението се осъществи от всички катедри на ФНСО. Обучаемите бяха офицери, предвидени за заемане на длъжности в структурите на НАТО. Придобитите знания и умения ще бъдат прилагани при изпълнение на задължения в многонационални екипи.

Основната цел на курса е да въведе участниците в комплекса от структурни единици и политики в сферата на сигурност на НАТО, както и да ги запознае с основите моменти от операциите в Алианса.

Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: културните особености в многонационална и мултиетническа среда; структурните елементи и политиките на НАТО; система за управление на кризи в НАТО; система за планиране на операции в НАТО; стратегическите комуникации в НАТО; правните аспекти на въоръжените конфликти; гражданско-военното взаимодействие и сътрудничество; отношенията НАТО – Русия и НАТО – Китай; предизвикателствата, които пораждат тероризма в съвременния свят и воденето на хибридни действия от държавни и недържавни субекти.

Курс „Запознаване на щабни офицери със структурата, политиките и операциите на НАТО“