Целеви курс за допълнителна квалификация на офицери

В периода от 1 до 5 април в катедра „Сухопътни войски“ от факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе целеви курс за допълнителна квалификация на офицери – „Работа с  „Инструмент за планиране на операции” – Operations planning tool (OPT) от Системата за планиране на операции и анализ – TOPFAS”.

В Курса взеха участие офицери от Българската Армия и от структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.

Удостоверенията на успешно завършилите специализанти бяха връчени от майор асистент Лъчезар Русеков като основен инструктор провеждащ курса.