За първи път във Военна Академия „Г. С. Раковски”, курсът „Връзки с обществеността – I-во ниво“ се провежда онлайн

Благодарение на кризата*, свързана с разпространението на коронавируса, военната Alma mater въведе новости в обучението.

Напълно непознати преди военнослужещи и цивилни служители от различни структури, намиращи се на територията на цялата страна, се обединиха от желанието си да натрупат нови знания и да разширят професионалните си способности.

Планираните занятия се провеждат посредством платформа за отдалечено електронно обучение. Предизвикателството бе прието от преподавателите и курсистите, които успешно си сътрудничат вече 3 седмици.

Специализантите по „Връзки с обществеността“ споделят: „Общите задачи и ежедневните дискусии ни изградиха като добре работещ и сплотен екип. Учим с желание и усмивка, макар и да сме се виждали единствено на компютърния екран.

Пожелаваме си след завършване на онлайн курса, в най-близко бъдеще да се срещнем и на живо, да посетим Военна Академия „Г. С. Раковски” и нашите преподаватели от катедра „Психология и лидерство“.


* Според разбирането, че „от кризата може да се спечели“