Завърши курс по английски език по програма на NATO

В периода 23.10.2023 г. – 15.12.2023 г. в изпълнение на заповед на министъра на отбраната и с финансиране по програмата Defence Education Enhancement Programme (DEEP) на НАТО, двадесет и трима украински преподаватели – военнослужещи от различни висши военно-образователни институции на Украйна се обучаваха в курс по английски език във Военна академия „Г. С. Раковски“.

В края на обучението те положиха изпит, който доказа обективно повишаването на знанията и комуникативните им умения по английски език.

В рамките на обучението украинските колеги имаха възможност да установят контакти и да презентират университетите си по време на посещението на делегация от Университета по отбрана на Швеция и от Военната техническа академия на Румъния. Проведоха среща с министъра на отбраната и с посланика на Украйна в България.

Културната програма по време на курса включваше посещение на Националния военноисторически музей и на Регионалния исторически музей в гр. София. Обучаемите посетиха забележителности в Рилски манастир и в гр. Пловдив.

В края на езиковия курс украинските военнослужещи дадоха висока оценка на качеството на преподаване по английски език и удовлетвореността си от цялостната организация на пребиваването им във Военна академия и  изразиха благодарността си от подкрепата на България.

Завърши курс по английски език по програма NATO