Във Военна академия „Г. С. Раковски“ завърши курс „Управление при кризи“

В комплекс „Царски зали“ в тържествена обстановка полковник професор доктор Георги Димов – декан на факултет „Национална сигурност и отбрана” и подп. гл. ас. д-р Николай Недялков – ВрИД Началник на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“, връчиха удостоверенията на специализантите от курс „Управление при кризи” с водеща катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране”.
В интензивния двуседмичен курс се обучаваха експерти и специалисти в областта на управлението при кризи от централната и териториалната администрация. В курса участваха представители на Министерство на вътрешните работи, Министерството на енергетиката, Държавна агенция „Национална сигурност”, Националния осигурителен институт, Министерството на транспорта и съобщенията и РЗИ Сливен към Министерството на здравеопазването.
По време на обучението специализантите бяха запознати с принципите, нормативната основа и подходите за работа в областта на управлението при кризи в страната, както и с участието на централната и териториалната администрация, агенциите, дружествата и учрежденията.