Във Военна академия „Г. С. Раковски“ завърши курс „Управление при кризи“

В комплекс „Царски зали“ в тържествена обстановка доцент доктор Никола Стоянов – ръководител на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ връчи удостоверенията на специализантите от курс „Управление при кризи” с водеща катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране”.

В интензивния двуседмичен курс се обучаваха експерти и специалисти в областта на управлението при кризи от централната и териториалната администрация. В курса участваха представители на Висшия съдебен съвет, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност”, Националния статистически институт, Министерството на транспорта, Министерството на енергетиката и Министерството на земеделието.

По време на обучението специализантите бяха запознати с принципите, нормативната основа и подходите за работа в областта на управлението при кризи в страната, както и с участието на централната и териториалната администрация, агенциите, дружествата и учрежденията.