Приключи курс „Подготовка на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България за участие в операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина – АЛТЕА“

За времето от 01.07 – 05.07.2024 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс „Подготовка на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България за участие в операцията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина – АЛТЕА“.

Преподавателите в курса бяха от катедра „КИС“, катедра „Логистика“ и катедра „Сухопътни войски“ на факултет „Командно-щабен“, които запознаха обучаемите с актуалната обстановка в района на мисията.

Участниците в курса бяха военнослужещи от структури и военни формирования от състава на Сухопътните войски.

Целта е да се повишат знанията и уменията на обучаемите при работа в международна среда.

Да пожелаем на колегите успешно изпълнение на мисията, да представят достойно България и да се завърнат живи и здрави при семействата си!