Във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс с международно участие

От 11 до 15 септември 2023 г. в Академията се проведе едноседмичен курс на тема „Strategic Competition in the Cognitive Domain: From Analysis to Action“, организиран от Колежа по международна сигурност (College of International Security Affairs – CISA) към американския Национален университет по отбрана (National Defense University ) в партньорство с Военна академия „Г. С. Раковски“ и Дипломатическия институт към МВнР.

Участниците в курса бяха държавни експерти с професионален интерес в области като стратегически комуникации, публична дипломация, борба с хибридни заплахи и дезинформация, управление на кризи и др. Те имаха възможност да надградят уменията си за оценяване на потенциални заплахи за националната сигурност и прилагане на междуинституционален стратегически подход на действие, изграждането на устойчивост и административен капацитет за стратегическо противодействие на съвременните асиметрични хибридни заплахи и зловредното информационно влияние.

На участниците бяха връчени сертификати за завършено обучение от заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов, заместник-министъра на външните работи Ирена Димитрова, началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“  генерал-майор Тодор Дочев и посланика на Колежа по международна сигурност Джон Хувър.

Обучението е първо по рода си в сътрудничеството между Военна академия „Г. С. Раковски“ и Националния университет по отбрана на САЩ.