Успешно завърши курс – SEO оптимизация на сайтове

В Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ се проведе курс “SEO – оптимизация на сайтове за търсещи машини”. Този курс представлява важна стъпка в развитието на дигиталните компетенции, борба с дезинформацията и повишаване на уменията на служителите в сектор сигурност за работа с уебсайтове.

За разлика от предишните издания, този път преподавателите от Военна академия и участниците от Министерство на отбраната и Министерството на вътрешните работи бяха подкрепени от програмисти на стаж от „Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи“, които се включиха активно в обучението.

В практическите занятия участие взе и д-р Стефания Мирческа от Министерство на електронното управление, както и представители на бизнес средите, които  допринесоха значително за обогатяването опита на участниците.

Практическите занятия предоставиха възможност на всеки от обучаемите да разработи собствен уебсайт и да придобие практически умения за ефективна работа с инструментите за оптимизация на уебсайтове. Тези умения се очертават като важен актив за развитието на професионалната им кариера и ще ги направят по-конкурентоспособни на пазара на труда.

За успешното завършване на курса обучаемите получиха заслуженото удостоверение, връчено от полковник доцент доктор Петко Димов – директор на Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ в комплекс „Царски зали“.  

С този курс, Военната алма матер продължава да насърчава високите стандарти за професионално обучение и развитие в областта на дигиталната сигурност и оптимизация на уебсайтове.