Онлайн курс „Връзки с обществеността – II-во ниво“ , насочен към справянето с кризисните ситуации, завърши във Военна академия „Г. С. Раковски“

Участваха 7 военнослужещи и цивилни служители от различни формирования на Българската армия.

Въпреки, че нищо не може да замени личния контакт с преподавателите в подобни интензивни курсове, участниците показаха сериозна мотивация и отношение и усвоиха материала. Това доказаха техните резултати при защитата на курсовите проекти.

Курсът „Връзки с обществеността – II-во ниво” се провежда от почти 20 години, но за втори път изцяло в електронна среда. Той даде възможност на специализантите да обогатят знанията си и да придобият опит, който ще им бъде от полза при изпълнение на служебните им задължения.

Макар онлайн, обучението срещна и сприятели професионалисти, работещи в едно направление. Те преодоляха физическите разстояния и си обещаха, че курсът е само началото на ползотворно сътрудничество, посредством което ще популяризират още повече дейностите на Българската армия.

Накрая участниците си пожелаха здраве, успехи и среща в Академията през идните месеци.

А може би ще видим някои от тях да кандидатстват в магистърска програма „Публични комуникации в сигурността и отбраната“ през лятото?