Завърши курс „Психологически операции“

В периода от 9 до 19 май във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс за допълнителна квалификация „Психологически операции“. Курсът предвижда да се повиши експертизата на специализантите, като усъвършенства подготовката им в областта на планирането, подготовката, провеждането и оценката на психологическите операции. Участие взеха експерти от различни структури на Министерството на отбраната и Българската армия. В провеждането на учебните занятия участваха лектори от дирекция „Стратегическо планиране“ и от катедра „Психология и лидерство“.
Успешно завършилите специализанти получиха удостоверения от заместник-декана на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник доцент д-р Галин Иванов.