Курс ,,Подготовка на архивисти“

На 4 декември 2023 г. във Военна академия ,,Г. С. Раковски“ започна курс ,,Подготовка на архивисти“.

Участие в курса взеха 17 служители от различни военни формирования на Министерството на отбраната и от други държавни институции.

Лектори бяха представители на академичния състав на научна секция ,,Военноисторически изследвания“  – първично звено в институт ,,Перспективни изследвания за отбраната“.

В последния ден на обучението, показалите отличен успех специализанти имаха честта да получат удостоверенията си за завършване на курса от началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев.