Завърши курс „Отбранително-мобилизационна подготовка“ във Военна академия „Г. С. Раковски”

На 1 декември 2023 година, деканът на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник доцент д-р Живко Желев и д-р Иван Карабашев – началник на отдел „Отбранително-мобилизационна подготовка и Държавен военновременен план“ в дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ в Министерството на отбраната връчиха удостоверенията на специализантите от курс „Отбранително-мобилизационна подготовка”, с ръководител на учебните групи подп. гл. ас. д-р Теодоси Михов.

Водещата роля, при провеждането на курса, бе на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“.

В интензивния двуседмичен курс от 20.11.2023 г. до 01.12.2023 г. за следдипломна квалификация се обучаваха представители от централната и териториална администрация, военно-промишления комплекс и експерти от различни структури, ангажирани с отбраната на страната.

Със своята теоретико-практическа насоченост, курсът осигурява подготовка на специалисти в областта на отбранително-мобилизационната подготовка, организацията на дейностите в системата за националната сигурност и взаимодействието между институциите в държавата.