Успешно завърши курс „Обществени поръчки“

В периода 30.05.2022 г. – 10.06.2022 г. във Военна академия се проведе курс „Обществени поръчки“ с ръководител доцент д-р Вяра Жекова – доцент в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“. Като лектори в курса участваха преподаватели от катедрата и представители от МО. Обучаеми бяха офицери и цивилни служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА, работещи в сферата на обществените поръчки.

Целта на курса е специализантите да придобият знания, умения и компетенции, свързани с цялостната организация, правилата и процедурите по организиране и провеждане на обществените поръчки в условията на публичност, прозрачност и граждански контрол.